LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar

Anh Lê  - Theo Helino | 10/04/2019 01:21 PM

 
  thích

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản LMHT 9.8 ngày 9/4 vừa được Riot Games công bố trên máy chủ PBE.

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản LMHT chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 1.

1. Hình nền và màn hình tải trận của Alistar Chinh Phục

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 2.

Hình nền trang phục mới

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 3.

Màn hình tải trận

2. Cập nhật hình nền và tải trận mới của Evelynn K/DA Hàng Hiệu

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 4.
LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 5.

3. Cân bằng tướng

Amumu

- Sát thương của Cú Đập Nguyền Rủa (Nội Tại) tăng từ 10% lên 13%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 6.

Quăng Dải Băng (Q)

- Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10/8 xuống 12/11/10/9/8

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 7.

Camile

- Tốc độ đánh tăng từ 0.625 lên 0.644

Cassiopeia

- Năng lượng tiêu hao của Nanh Độc (E) giảm từ 40/50/60/70/80 xuống 40/45/50/55/60

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 8.

Fiora

Phản Đòn (W)

- Thời lượng làm chậm tốc độ đánh, tốc độ di chuyển tăng từ 1,5 lên 2

- Sát thương gây ra tăng từ 90/130/170/210/250 lên 110/150/190/230/270

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 9.

Nhất Kiếm Nhị Dung (E)

- Tốc độ đánh tăng từ 50% lên 75%

- Năng lượng tiêu hao từ 40/45/50/55/60 thành 40 ở tất cả các cấp

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 10.

Gnar

- GNAR! (R) hồi chiêu giảm từ 120/100/80 giây xuống 90/70/50 giây

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 11.

Jhin

Cạm Bẫy Nghệ Thuật (E)

- Thời gian tồn tại tăng từ 120 giây lên 180 giây

- Thời gian nạp lại thay đổi từ 28/27/26/25/24 giây thành 28/25/22/19/16 giây

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 12.

- Hệ số nhân sát thương của Sân Khấu Tử Thần (R) dựa trên lượng máu mất đi thay đổi từ 1x-3.5x thành 1x-4x

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 13.

Kayle

- Sát thương vật lý giảm từ 52 xuống 50

- Giáp giảm từ 28 xuống 26

- Tốc độ đánh giảm từ 0,695 xuống 0,667

- Nhiệt Huyết Thần Thánh (Nội Tại) hiện dựa vào cấp độ của Kayle thay vì phụ thuộc vào kỹ năng như trước.

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 14.

Morgana

- Tỷ lệ sát thương phép thuật của Khóa Bóng Tối (Q) giảm từ 90% xuống 75%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 15.

- Tỷ lệ sát thương phép thuật của Khiên Đen (E) giảm từ 70% xuống 40%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 16.

Nautilus

- Mỏ Neo Ngàn Cân (Nội Tại) thay đổi từ 0.5/0.75/1/1.25/1.5 (cấp 1/6/11/16/18) thành 0.75/1/1,25/1.5 (cấp 1/6/11/16)

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 17.

- Sát thương của Phóng Mỏ Neo(Q) tăng từ 80/120/160/200/240 (+75% sát thương phép thuật) lên 100/145/190/235/280 (+90% sát thương phép thuật)

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 18.

Ornn

Xung Kích Bỏng Cháy (E)

- Hất tung tăng từ 1,25 lên 1,5

- Sát thương gây ra tăng từ 80/125/170/215/260 lên 80/130/180/230/280

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 19.

Sejuani

Mùa Đông Thịnh Nộ (W)

- W1 max máu khi sát thương tăng từ 1,5% lên 2%

- W2 max máu khi sát thương tăng từ 4,5% lên 6%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 20.

Singed

- Hồi máu mỗi 5 giây tăng từ 8 lên 9.5

- Keo Siêu Dính (W) làm chậm tăng từ 40% lên 60%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 21.

Trundle

- Sát thương tăng lên khi sử dụng Nhai Nuốt (Q) tăng từ 20/35/50/65/80 lên 20/40/60/80/100

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 22.

- Cột Băng (E) làm chậm tăng từ 15/25/35/45/55% lên 25/35/45/55/65%

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 23.

Zed

- Sát thương của Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q) giảm từ 90/125/160/195/230 xuống 80/115/150/185/220

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 24.

- Thời gian hồi chiêu của Phân Thân Bóng Tối (W) tăng từ 20/18.5/17/15.5/14 lên 22/20.5/19/17.5/16

LMHT: Cập nhật hình nền Alistar Chinh Phục và K/DA Evelynn Hàng Hiệu, buff mạnh Gnar - Ảnh 25.