Thông tin mới về live action

CẬP NHẬT Thứ năm, 07/01/2021 16:29

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Nếu có 1 bộ phim live action Dragon Ball mới thì đây là những diễn viên được fan "chọn mặt gửi vàng" Nếu có 1 bộ phim live action Dragon Ball mới thì đây là những diễn viên được fan "chọn mặt gửi vàng" 07/01/2021 16:29

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tự mình chọn diễn viên tham gia 1 bộ phim Dragon Ball live aciton chưa?

Tin mới