Thông tin mới về Lịch sử Trung Quốc

CẬP NHẬT Thứ ba, 12/09/2023 09:32

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Tào Tháo, Lưu Bị, Khổng Minh ai giỏi hơn ai? Tào Tháo, Lưu Bị, Khổng Minh ai giỏi hơn ai? 09/08/2016 13:30

Vừa là những nhân vật xuất chúng trong tiểu thuyết, lại vừa có thật trong lịch sử Trung Quốc, bộ ba Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng đều là bậc anh hùng trong thiên hạ tốn nhiều bút mực của các nhà nghiên cứu, đánh giá.

Tin mới