Thông tin mới về Lê Diệu Tường

CẬP NHẬT Thứ tư, 19/10/2022 10:09

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Quá trình hóa trang thành Trư Bát Giới bản 1986 Quá trình hóa trang thành Trư Bát Giới bản 1986 04/10/2022 16:20

Trước khi quay hình, Lê Diệu Tường và ê-kíp mất một tiếng đồng hồ để hóa trang phần tai, mõm heo, đeo bụng giả...

Tin mới