Những tấm poster cổ động trong game ấn tượng nhất

Truật Xích | 23/04/2011 02:00 PM

Bioshock.
 
Mario.
 
Donkey Kong.
 
Gears of War.
 
World of WarCraft.
 
Killzone 2.
 
Super Mario Bros.
 
Donkey Kong.
 
Super Mario Bros.
 
StarCraft 2.
 

Cùng chuyên mục