Dùng não để lái xe ô tô?

Leonids | 20/02/2011 0:00 AM


Dự án được phát triển bởi nhóm AutoNOMOS thuộc trường Đại học Berlin (Đức) đang mở ra một tương lai sáng trong công nghệ lái xe tự động của tương lai.

BrainDriver là ứng dụng được nghiên cứu để điều khiển một chiếc xe đặc chế có tên "MadeInGermany". Theo đó, người lái sử dụng một thiết bị thu các tín hiệu của não, từ đó thông qua ứng dụng để ra lệnh cho ô tô rẽ phải hoặc rẽ trái. Dự án đang ở trong giai đoạn đầu phát triển, do đó sẽ tồn tại khoảng trễ từ khi não ra chỉ thị cho tới khi xe hơi thực hiện. Có lẽ còn xa thì người ta mới đạt được tới công nghệ tinh vi như trong các bộ phim hiện đại, tuy nhiên, chí ít có vẻ như AutoNOMOS đã tạo dựng được nền móng đúng đắn.

Cùng chuyên mục