Thông tin mới về Kozuki Oden

CẬP NHẬT Thứ ba, 19/05/2020 19:29

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Sống khổ nhục dưới ách thống trị của Kaido, người dân Wano chờ 20 năm để gặp được người này? One Piece: Sống khổ nhục dưới ách thống trị của Kaido, người dân Wano chờ 20 năm để gặp được người này? 19/05/2020 19:29

Với chính sách "bế quan tỏa cảng" người dân Wano sống nhẫn nhục suốt 20 năm dưới ách thống trị hà khắc của Kaido và Orochi là để gặp được Luffy

Tin mới