Thông tin mới về Kongzhong

CẬP NHẬT Thứ sáu, 06/05/2016 14:45

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tổng thể về Tân Lưu Tinh Sưu Kiếm Lục - Game võ hiệp đối kháng khác lạ Tổng thể về Tân Lưu Tinh Sưu Kiếm Lục - Game võ hiệp đối kháng khác lạ 06/05/2016 14:45

Từ ngày 27 tháng 4 năm 2016, Tân Lưu Tinh Sưu Kiếm Lục đã tiến hành đợt thử nghiệm mới với nhiều nội dung cập nhật nhưng vẫn yêu cầu code kích hoạt.

Tin mới