Thông tin mới về Kinemon

CẬP NHẬT Thứ ba, 20/10/2020 23:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Từng có cuộc tỷ thí giữa các Cửu Hồng Bao, ai mới là gia thần mạnh nhất của chúa công Oden? One Piece: Từng có cuộc tỷ thí giữa các Cửu Hồng Bao, ai mới là gia thần mạnh nhất của chúa công Oden? 20/10/2020 23:59

Trong một đoạn hồi tưởng, Oda đã cung cấp thông tin về việc đã từng có cuộc tỷ thí giữa các gia thần Oden để tìm ra người giỏi nhất.

Tin mới