Thông tin mới về khái niệm khoa học

CẬP NHẬT Thứ bảy, 08/08/2020 12:15

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
'Hiệu ứng cánh bướm' là sai, các nhà khoa học đã chứng minh được điều này ở cấp độ lượng tử 'Hiệu ứng cánh bướm' là sai, các nhà khoa học đã chứng minh được điều này ở cấp độ lượng tử 08/08/2020 12:15

Trong thí nghiệm du hành thời gian bằng cách đưa một qubit về quá khứ, các nhà khoa học nhận thấy rằng "thực tế đã tự chữa lành" khi những thay đổi được thực hiện trong quá khứ sẽ không có sự phân ...

Tin mới