Thông tin mới về khắc phục

CẬP NHẬT Thứ hai, 29/11/2021 22:20

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
USB đã cắm vào máy rồi nhưng file hay thư mục thì không hiện? Đây là cách bạn xử lý USB đã cắm vào máy rồi nhưng file hay thư mục thì không hiện? Đây là cách bạn xử lý 29/11/2021 22:20

Đã cắm USB vào máy tính rồi nhưng file hay thư mục trong USB lại không hiện lên. Lỗi khó chịu thật đấy nhưng có cách sửa, các bạn đọc tham khảo nhé.

Tin mới