Thông tin mới về kaido và Ace

CẬP NHẬT Chủ nhật, 13/12/2020 12:31

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Giả thuyết One Piece: Lý do Kaido dẫn quân đến Marine Ford năm xưa là để giải cứu Ace? Giả thuyết One Piece: Lý do Kaido dẫn quân đến Marine Ford năm xưa là để giải cứu Ace? 13/12/2020 12:31

Thậm chí Kaido có lẽ còn từng cố mời Ace gia nhập băng hải tặc của mình trong quá khứ.

Tin mới