Thông tin mới về Jujutsu Kaisen chap 152

CẬP NHẬT Thứ năm, 10/06/2021 22:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Jujutsu Kaisen chap mới chỉ có 9 trang ngắn ngủi vì tác giả gặp vấn đề về sức khỏe Jujutsu Kaisen chap mới chỉ có 9 trang ngắn ngủi vì tác giả gặp vấn đề về sức khỏe 10/06/2021 22:00

Nội dung của Jujutsu Kaisen chap mới chỉ có 9 trang truyện và buộc phải bỏ dở giữa chừng vì lý do sức khỏe của tác giả không được đảm bảo.

Tin mới