Thông tin mới về Jax

CẬP NHẬT Thứ ba, 19/04/2022 12:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Những trang bị 'vô lý' nhất từng được Riot Games đưa vào LMHT - Tất cả đều bị xóa bởi quá lỗi Những trang bị 'vô lý' nhất từng được Riot Games đưa vào LMHT - Tất cả đều bị xóa bởi quá lỗi 21/06/2020 23:59

Đã từng có có thời kỳ tướng trong LMHT đôi khi còn chẳng quan trọng bằng một con lính xe đó.

Tin mới