Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

PV  - Theo PLXH / PLXH | 23/12/2013 02:37 PM

Bộ ảnh mang tên "Sự khác nhau cơ bản giữa học sinh và sinh viên" của tác giả Chipka thu hút nhiều người xem. Giới trẻ cho rằng nội dung bộ ảnh rất giống thực tế.

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 1

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 2

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 3

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 4

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 5

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 6

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 7

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 8

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 9

Bộ ảnh thú vị về sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên 10