Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím"

PV  - Theo PLXH / PLXH | 21/11/2013 04:24 PM

Những bức ảnh chế anh hùng bàn phím khiến bạn không khỏi bật cười.

Sự phát triển của trong những năm gần đây đã kéo theo sự ra đời của rất nhiều "anh hùng bàn phím". Trong rất nhiều sự kiện, vụ việc, các anh hùng bàn phím tự cho mình cái quyền "chém đông chém tây", "chém gió" vô tội khiến rất nhiều người đọc cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Dưới đây là loạt ảnh chế hài hước của các anh hùng bàn phím của cộng đồng mạng:


Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 1
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 2
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 3
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 4
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 5
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 6
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 7
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 8
  
Ảnh chế hài hước về các cao thủ "anh hùng bàn phím" 9