Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2)

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/01/2022 11:59 PM

 
  thích

Mời các bạn tiếp tục với series tổng hợp 12 kho báu bí ẩn trong God of War.

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 1)

5. Kho báu THE LAST PLACE THEY'D LOOK

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 1.

Vị trí để tìm bản đồ của kho báu Kho báu THE LAST PLACE THEY'D LOOK (Hình biểu tượng Ω)

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 2.

Manh mối và phần thưởng của kho báu

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 3.

Vị trí kho báu trên bản đồ

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 4.

Địa điểm cụ thể

6. Kho báu THE TURTLE'S TRIBUTE

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 5.

Vị trí tìm thấy bản đồ của kho báu THE TURTLE'S TRIBUTE

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 6.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 7.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 8.

Manh mối và phần thưởng của kho báu

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 9.

Vị trí kho báu

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 10.

7. Kho báu CREATION ISLAND

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 11.

Vị trí thu thập được bản đồ của kho báu

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 12.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 13.

Vị trí cụ thể của kho báu

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 14.

8. Kho báu ISLAND OF LIGHT

Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 15.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 16.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 17.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 18.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 19.
Hướng dẫn tìm 12 kho báu bí ẩn trong God of War (Phần 2) - Ảnh 20.

(Còn tiếp...)

https://gamek.vn/huong-dan-tim-12-kho-bau-bi-an-trong-god-of-war-phan-2-20220117214104553.chn