Thông tin mới về Hulk

CẬP NHẬT Thứ hai, 26/10/2020 23:14

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tất cả 8 phiên bản Hulk có thể xuất hiện trong Phase 4 của Marvel Tất cả 8 phiên bản Hulk có thể xuất hiện trong Phase 4 của Marvel 26/10/2020 23:14

Anh hùng Avengers khổng lồ này có thể xuất hiện trở lại trong một số phiên bản khác nhau như một phần trong Phase 4 của Marvel.

Tin mới