Thông tin mới về học sinh được dùng điện thoại

CẬP NHẬT Thứ sáu, 18/09/2020 17:35

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Chính thức cho phép học sinh dùng điện thoại trong giờ học, nhưng chớ vội vui mừng, mọi thứ không như trong mơ Chính thức cho phép học sinh dùng điện thoại trong giờ học, nhưng chớ vội vui mừng, mọi thứ không như trong mơ 18/09/2020 17:35

Trong thời gian tới, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng tất nhiên là mọi thứ không như trong tâm trí của nhiều người.

Tin mới