Thông tin mới về hiện tượng bí ẩn

CẬP NHẬT Thứ năm, 11/02/2021 18:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Hiện tượng khoa học gây 'lú' mang tên ảo giác tần số: Khi bạn học được điều gì đó mới, chúng bỗng xuất hiện khắp nơi! Hiện tượng khoa học gây 'lú' mang tên ảo giác tần số: Khi bạn học được điều gì đó mới, chúng bỗng xuất hiện khắp nơi! 11/02/2021 18:00

Khi bạn bắt đầu học một từ mới, biết đến một ca khúc mới, đột nhiên chúng xuất hiện khắp nơi - Hiện tượng này được gọi là Baader Meinhof hay ảo giác tần số.

Tin mới