Thông tin mới về GTX 1080 Ti

CẬP NHẬT Thứ tư, 30/06/2021 18:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
So sánh RTX 3080 Ti và GTX 1080 Ti, mới chỉ 4 năm mà khác biệt đến vậy sao So sánh RTX 3080 Ti và GTX 1080 Ti, mới chỉ 4 năm mà khác biệt đến vậy sao 30/06/2021 18:30

Sự khác biệt của RTX 3080 Ti thể hiện tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp phần cứng trong 4 năm qua.

Tin mới