Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó "vui vẻ rất quạo" vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về

Đức 2 Xích Trí Thức Trẻ| 17/05/2020 12:59 PM

Đang yên đang lành...

Ai cũng hiều nỗi khổ khi tự dưng "tòi" thêm một đứa em trong nhà, trừ những người là con một. Nhưng 'làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa', mình mà không biết nhường nhịn là mệt với nó đấy! Kể cả trong giới động vật thì đây cũng không phải là một ngoại lệ!

Ngày hôm nay, xin phép được giới thiệu những "bạn trẻ rất quạo" vì tự dưng đang sống như con cưng thì "hooman" của mình lại bắt chúng phải làm con ghẻ trong nhà!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 1.

Thích càu nhàu này?


Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 2.

Đừng ra vẻ kiểu chúng ta thân nhau lắm!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 3.

Tránh xa ra giùm chút.

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 4.

Cứ tưởng thế là hay!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 5.

Em chuẩn bị đạp nó ra khỏi xe này cả nhà ơi!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 6.

Khi bạn cãi nhau với em trai nhưng mẹ đang đứng trước mặt.

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 7.

Làm anh khó lắm...

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 8.

Đôi khi cứ phải nghe đứa em càu nhàu mà mắc mệt!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 9.

Tại sao lúc nào nó cũng tưng tửng ấy nhỉ?

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 10.

Gặm đùi cái coi!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 11.

Mày tưởng mày to hơn mà tao phải sợ á!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 12.

Thật sự là phiền hết sức!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 13.

Đấy, giờ nó trèo cả lên đầu mình rồi!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 14.

Nhà tôi cũng dột từ nóc ông ạ!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 15.

Có người dỗi thì phải?

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 16.

Chụp ảnh à! Em vào với!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 17.

Đấy, thích làm gì thì cứ làm đi!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 18.

Em ghét nó lắm...

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 19.

Ai đạp nó ra giùm!

Góc làm anh khó lắm: 23 chú chó vui vẻ rất quạo vì tự dưng chủ nhân rước thêm đứa em về - Ảnh 20.

Mắt tôi...

(Nguồn: BoredPanda)