Giới thiệu những lá bài mới trong bản cập nhật Hearthstone - Mean Streets of Gadgetzan (phần 2)

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/11/2016 02:41 PM

Với sự xuất hiện của 132 là bài, bản cập nhật này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều thay đổi trên đấu trường Hearthstone.

Với sự xuất hiện của 132 là bài, bản cập nhật này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều thay đổi trên đấu trường Hearthstone. Sau đây, mời các bạn hãy cùng GameK tiếp tục tìm hiểu tính năng và sức mạnh của những lá bài mới trong bản cập nhật lần này.

I. Hunter

1) Trogg Beastrager (3/2): Battlecry - Gia tăng +1/1 cho một Beast minion ngẫu nhiên trên tay

2) Shaky Zipgunner (3/3): Deathrattle - Gia tăng +2/2 cho một minion ngẫu nhiên trên tay

3) Dispatch Kodo (2/4 Beast): Battlecry - Cho phép bạn tạo một lượng damage (phụ thuộc vào chỉ số tấn công của Kodo) lên đối thủ.

II. Paladin

1) Grimestreet Outfitter (1/1): Battlecry - Gia tăng +1/1 cho toàn bộ lá bái trên tay

2) Grimestreet Enforcer (4/4): Khi kết thúc lượt đấu của bạn, gia tăng +1/1 cho toàn bộ lá bài trên tay

III. Rouge

1) Shaku the Collector (2/3): Tàng hình, mỗi khi minion này tấn công, bạn sẽ được bổ sung thêm 1 lá bài ngẫu nhiên lên tay (từ class của đối phương)

IV. Warrior

1) Stolen Goods (lá phép): Gia tăng +3/3 cho 1 minion Taunt ngẫu nhiên trên tay

2) Alley Armorsmith (2/7): Taunt - Khi minion này tấn công, hero của bạn sẽ được cộng thêm giáp

3) Grimestreet Pawnbroker (3/3): Battlecry - Gia tăng +1/1 cho vũ khí ngẫu nhiên trên tay

V. Những lá bài phổ thông

1) Grimestreet Smuggler (2/4): Battlecry - Gia tăng +1/1 cho minion ngẫu nhiên trên tay

2) Auctionmaster Beardo (3/4): Mỗi khi sử dụng lá bài phép, kỹ năng hero của bạn sẽ được làm mới

3) Dirty Rat (2/6): Taunt, Battlecry - Đối phương của bạn sẽ được phép triệu hồi một minion ngẫu nhiên từ tay

4) Backroom Bouncer (4/4): Mỗi khi minion đồng minh bị chết, minion này sẽ được cộng thêm 1 tấn công

5) Worgen Greaser (6/3)

6) Hired Gun (4/3): Taunt

7) Blowgill Sniper (2/1 - Murloc): Battlecry - Tạo 1 damage lên đối phương