Thông tin mới về Giáp Máu Warmog

CẬP NHẬT Thứ tư, 05/05/2021 23:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Đấu Trường Chân Lý: 3 item đang bá đạo thì bị Riot Games làm lại thành "phế phẩm" Đấu Trường Chân Lý: 3 item đang bá đạo thì bị Riot Games làm lại thành "phế phẩm" 30/03/2021 23:59

Những item dưới đây là điển hình cho việc "chữa lợn lành thành lợn què" trong Đấu Trường Chân Lý.

Tin mới