Thông tin mới về Gen.G Esports

CẬP NHẬT Thứ ba, 05/04/2022 21:58

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Keria thừa nhận T1 đã kiệt sức và "có thể thua nếu sang game 5", ngẫm kỹ mới thấy Faker và đồng đội quá out trình Keria thừa nhận T1 đã kiệt sức và "có thể thua nếu sang game 5", ngẫm kỹ mới thấy Faker và đồng đội quá out trình 05/04/2022 21:58

Keria thừa nhận cả đội T1 đã hoàn toàn rệu rã và cho rằng sẽ thua nếu phải đánh game 5.

Tin mới