Thông tin mới về game vũ trụ

CẬP NHẬT Thứ bảy, 18/08/2018 20:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
No Man’s Sky và nguyên lý di chuyển trong vũ trụ thực ra không phải do các nhà làm game 'bịa' ra No Man’s Sky và nguyên lý di chuyển trong vũ trụ thực ra không phải do các nhà làm game 'bịa' ra 18/08/2018 20:00

Nhiều người nghĩ việc du hành vũ trụ như trong No Man’s Sky nói riêng và các game vũ trụ nói chung nó chỉ là một thứ gì đó do con người tưởng tượng ra, nhưng không phải vậy đâu!

Tin mới