Thông tin mới về game Thanh Vân Chí

CẬP NHẬT Thứ ba, 27/09/2016 15:40

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
  • Trải nghiệm webgame Thanh Vân Chí trước ngày mở cửa Close Beta tại Việt Nam

    Trải nghiệm webgame Thanh Vân Chí trước ngày mở cửa Close Beta tại Việt Nam

    27/09/2016

    Theo thông tin mới nhất từ NPH OzeGame, ngày mai (28/09/2016) lúc 10:00 sáng, game Thanh Vân Chí Online ra mắt Close Beta với phiên bản “Tru Tiên Kiếm Trận”. Đây cũng là phiên bản đầu tiên so với phiên bản của NSX vận hành bên thị trường Trung Quốc. Game hiện có đến 5 phiên bản lớn và lượng cộng đồng là tương đối lớn.

Trải nghiệm webgame Thanh Vân Chí trước ngày mở cửa Close Beta tại Việt Nam Trải nghiệm webgame Thanh Vân Chí trước ngày mở cửa Close Beta tại Việt Nam 27/09/2016 15:40

Theo thông tin mới nhất từ NPH OzeGame, ngày mai (28/09/2016) lúc 10:00 sáng, game Thanh Vân Chí Online ra mắt Close Beta với phiên bản “Tru Tiên Kiếm Trận”. Đây cũng là phiên bản đầu tiên so với phiên bản của NSX vận hành bên thị trường Trung Quốc. Game hiện có đến 5 phiên bản lớn và lượng cộng đồng là tương đối lớn.

Tin mới