Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/08/2013 02:15 PM

Mỗi Chiến trận đều là những trận nổi tiếng được ghi lại trong lịch sử và hiện đã được Tam Quốc Chí 3D tái hiện lại trong game online.

Đúng như câu “Chiến Trận Không Hồi Kết”. Phiên bản 3D của Tam Quốc Chí mở ra đến 5 chiến trận: Khúc Dương Chi Chiến, Trường Lạc Cung, Hạ Bì Thủy Chiến, Xích Bích Thủy Chiến và đặc biệt là Công Thành Chiến Ngụy Thục Ngô.

Mỗi Chiến trận đều là những trận nổi tiếng được ghi lại trong lịch sử và hiện đã được Tam Quốc Chí 3D (TQC 3D) tái hiện lại trong game online, và chính game thủ sẽ là người viết lại lịch sử. Vậy đâu là điểm đặc sắc trong tính năng chiến trận này.

Hạ Bì Thủy Chiến

Tên là thủy chiến nhưng thực tế là do Tào Tháo dùng mưu làm ngập thành trì của Lã Bố và bắt sống chiến thần mạnh nhất lịch sử Tam Quốc. Trong TQC 3D, bối cảnh cũng được dựng lại y như vậy. Game thủ sẽ dùng thuyền đi qua lại giữa các thành trì bị ngập nước và bắn hạ thuyền chiến của đối phương. Sau đó cướp lấy Phong Hỏa Đài. Khi kết thúc phe nào đạt điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng sau mỗi chiến trận.

Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D 1
Bối cảnh trong game của chiến trận Hạ Bì 

Chiến Trận Trường Lạc Cung

Bối cảnh diễn ra thời Đông Hán lúc chưa bị chia cắt. Đổng Trác lấy danh nghĩa thảo phạt vào trong kinh thành và bắt cóc Thiên Tử để lệnh chư Hầu, kể từ đó Đông Hán chính thức bị chia đôi. Trong Tam Quốc Chí 3D sẽ diễn ra cuộc chiến trong cung. Bước vào chiến trận, 2 bên sẽ tự chia phe và cướp cờ giành điểm với nhau. Ngoài việc sử dụng kỹ năng thông thường game thủ có thể dùng cơ cụ (một loại chiến xa) để hổ trợ đánh vào trong tiêu diệt đối thủ và giành lấy cứ điểm.

Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D 2
Trường Lạc Cung

Chiến Trận Xích Bích

Có thể nói Xích Bích là chiến trận nổi tiếng nhất lịch sử Tam Quốc, nhắc đến Xích Bích người xem không thể không trầm trồ khen ngợi khả năng dùng mưu của Chu Du và Gia Cát Lượng với kế Hỏa Thiêu Liên Hoàn Thuyền. Bối cảnh Tào Tháo đích thân dẫn quân Nam hạ chỉ đạo thủy chiến Xích Bích, Tôn Quyền và Lưu Bị liên quân phái Chu Du cùng lão tướng Hoàng Cái tiến ra tiền tuyến nghênh địch. Vì vậy Game thủ sẽ phải đánh nhau chủ yếu dưới nước, dùng Thuyền Chiến nghênh địch và đánh hạ càng nhiều thuyền địch càng tốt.

Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D 3
Tào Tháo đích thân Nam hạ trong Trận Chiến Xích Bích

Khúc Dương Chi Chiến

Là thời điểm mà thủ lĩnh giặc khăn vàng đại bại và chết ngay tại Hạ Khúc Dương. Game thủ sẽ hóa thân vào một trong 2 phe Hoàng Cân hoặc phe Đông Hán để giành cờ và đánh hạ phe địch, đoạt cứ điểm và giành phần thưởng.

Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D 4
Khúc Dương Chi Chiến Trận

Công Thành Chiến

Là chiến trận hay nhất trong game, chiến trận diễn ra theo thời gian thực nên khi đến giờ tự động game thủ ở khác thế lực sẽ tự bật pk và đánh nhau. Khi đó các quân đoàn ở cùng thế lực có thể liên minh và cùng đánh vào thành trì tùy và kế công thành của từng nước (thế lực). Mặc dù là game online nhưng tính thực tế rất cao, game thủ có thể cử gián điệp ở từng thế lực hay quân đoàn. Dùng kế Dương Đông Kích Tây đánh vào thành nhỏ để dụ địch chạy qua đông và cử quân chiếm thành lớn ở Tây. Rất nhiều cách để đánh, chỉ khi bạn tham gia mới hiểu được cách dụng binh của chính game thủ bày mưu trong Tam Quốc Chí 3D mới cảm nhận hết tính năng.

Tìm hiểu Chiến trận của Tam Quốc Chí 3D 5
Công Thành Chiến Ngụy Thục Ngô

Mỗi chiến trận đều có một điểm đặc sắc riêng mà chính game thủ sẽ phải tự khám phá và tự dùng kế để giành phần thưởng về phe mình. Được biết đây chỉ mới là bản update lần thứ nhất nên 5 chiến trận chưa phải là hết, mà  sẽ còn nhiều chiến trận khác nữa được cập nhật dần trong phiên bản tiếp theo.