Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/08/2013 05:00 PM

Long Đằng Cửu Thiên là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử quốc chiến được phát triển và vận hành bởi công ty POMP.

Long Đằng Cửu Thiên là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử quốc chiến được phát triển và vận hành bởi công ty POMP. Bối cảnh chính của trò chơi là giai đoạn Thất Quốc Tranh Hùng đầy hỗn loạn với những trận binh đao triền miên, qua đó đã dung nhập một cách hài hòa giữ các yếu tố lịch sử kinh điển với phong cách văn hóa, truyền thống cổ xưa.
 
Long Đằng Cửu Thiên Trailer

Sản phẩm này được sử dụng một bộ engine được tự POMP nghiên cứu và phát triển có tên là Virtual World mang lại những hình ảnh đẹp và chi tiết với phong cách thực. Cơ chế chiến đấu mang tiết tấu nhanh và mãnh liệt với những hiệu ứng họa lệ và bắt mắt.

 Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 1

Hiện nay, thông tin xoay quanh Long Đằng Cửu Thiên vẫn còn hạn chế và thời gian ra mắt chính thức cũng chưa được ấn định.

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 2

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 3

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 4

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 5

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 6

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 7

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 8

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 9

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 10

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 11

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 12

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 13

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 14

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 15

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 16

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 17

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 18

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 19

Long Đằng Cửu Thiên - Game online 3D với bối cảnh 7 quốc tranh hùng 20