Khi hot girl nổi giận vì chơi game thua

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/08/2013 0:00 AM

hot girl
hot girl

Đang cập nhật

10/12/2019 NCB: Đang cập nhật NPH:

Hot girl này tỏ ra là một game thủ trình độ còi khi liên tục để nhân vật tử nạn...

Hot girl này tỏ ra là một game thủ trình độ còi khi liên tục để nhân vật tử nạn...