Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần

PV  - Theo PLXH / PLXH | 09/12/2013 01:48 PM

 
  thích
Liệt Hỏa Chiến Thần
19/12/2013 NCB: TTV Online NPH:
Liệt Hỏa Chiến Thần là một webgame 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty XianHai. Gameplay của trò chơi này sẽ tập trung vào hệ thống trang bị với những đôi cánh tuyệt đẹp, các phụ bản phong phú, hệ thống công thành cực đã khi hỗ trợ hàng nghìn người tham chiến, bên cạnh đó là còn nhiều hoạt động và nội dung đa dạng để người chơi có thể khám phá và trải nghiệm.

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 1

Dưới đây là những Việt hóa của Liệt Hỏa Chiến Thần:

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 2

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 3

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 4

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 5

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 6

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 7

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 8

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 9

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 10

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 11

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 12

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 13

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 14

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 15

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 16

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 17

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 18

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 19

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 20

Hé lộ ảnh Việt hóa của Webgame Liệt Hỏa Chiến Thần 21