GameK gửi tặng 500 Gift Code Thủy Hử Hào Kiệt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/03/2014 12:46 PM

Thủy Hử Hào Kiệt
04/03/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Vào ngày hôm nay 4/3, Webgame Thủy Hử Hào Kiệt đã chính thức mở cửa Closed Beta. GameK xin gửi tặng độc giả 500 Gift Code Quan Phủ trong trò chơi.

Vào ngày hôm nay 4/3, Webgame Thủy Hử Hào Kiệt đã chính thức mở cửa Closed Beta. Nhân sự kiện này, GameK xin gửi tặng độc giả 500 Gift Code Quan Phủ trong trò chơi.