GameK gửi tặng 200 VIP Code Nam Đế Bắc Cái 2

PV  - Theo PLXH / PLXH | 07/12/2013 11:58 AM

Nhân sự kiện Webgame 2.5D Nam Đế Bắc Cái 2 mở cửa Closed Beta vào ngày 10/12 tới, GameK xin gửi tặng độc giả 200 VIP Code.

Nhân sự kiện Webgame 2.5D Nam Đế Bắc Cái 2 mở cửa Closed Beta vào ngày 10/12 tới, GameK xin gửi tặng độc giả 200 VIP Code.

 GameK gửi tặng 200 VIP Code Nam Đế Bắc Cái 2 1

Trang chủ: http://namde2.com/