Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/01/2014 02:00 PM

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam
Tam Quốc Hồn là một webgame 2D thuộc thể loại casual sách lược chiến tranh có đề tài lịch sử được phát triển bởi công ty E2playing. Trò chơi đã tái hiện lại 1 thời kỳ Tam Quốc đậm chất sử thì và hào hùng với những trận chiến ác liệt ngoài xa trường, lập sách lượt để thống nhất thiên hạ, cai trị quốc gia và thành thị dưới lá cờ của mình.
 
Tam Quốc Hồn Gameplay

Những điểm độc đáo trong hệ thống gameplay của trò chơi này gồm hệ thống chiêu mộ danh tướng. Mọi võ tướng hay quan văn trong Tam Quốc Hồn đều có thể chiêu một tại các tửu quán. Trong tửu quán, người chơi sẽ quan sát được phẩm chất và năng lực khởi đầu của các võ tướng được phân chia theo các màu từ cao xuống thấp là cam, tím, lam, lục, trắng.

 Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 1

Kế đó là hệ thống Lục Châu Tranh Đoạt, người chơi sẽ cần chú tâm và chiếm lấy thật nhiều thành trì, châu phủ để gia tăng thêm lượng tài nguyên, qua đó ổn định và đẩy nhanh tốc độ phát triển. Công việc này rất quan trọng và có nhiều thách thức bởi số lượng châu phủ thì có hạn và người chơi nào cũng muốn đoạt về tay mình nên tính cạnh tranh sẽ được đẩy lên cao.

 Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 2

Trò chơi còn đưa vào nhiều dạng hoạt động trong ngày và các nội dung lôi cuốn khác như khiêu chiến anh hùng, tham gia đấu trường, xây dựng lại lịch sử, công thành chiến, hệ thống trang bị, ngọc bảo, hệ thống tướng tinh…, rất phong phú để người chơi có được sự trải nghiệm mới lạ.
 
Theo một nguồn tin của chúng tôi thì Tam Quốc Hồn đã được mua về Việt Nam và sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới.

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 3

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 4

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 5

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 6

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 7

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 8

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 9

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 10

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 11

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 12

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 13

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 14

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 15

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 16

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 17

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 18

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 19

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 20

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 21

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 22

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 23

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 24

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 25

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 26

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 27

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 28

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 29

Game chiến lược Tam Quốc Hồn được mua về Việt Nam 30