[Clip] Uy lực của thái đao trong Monster Hunter Online

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/05/2014 11:00 AM

Monster Hunter Online là một game online 3D được phát triển dưới sự hợp tác của hai công ty Tencent và Capcom.