[Clip] Sức mạnh của trường cung trong Monster Hunter Online

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/06/2014 11:00 AM

Monster Hunter Online (viết tắt là MHO) là một game online 3D được phát triển dưới sự hợp tác giữa Capcom và Tencent.