[Clip] Nhân vật mới Đạo Tiên trong Vương Hầu Tướng Tương

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/03/2014 11:00 AM

Vương Hầu Tướng Tương là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử được phát triển trong vòng 2 năm bởi công ty YinKu.