[Clip] Gameplay nhấn mạnh tính chiến thuật của Bá Tam Quốc

PV  - Theo PLXH / PLXH | 04/12/2013 11:00 AM

Bá Tam Quốc là game online 3D thuộc thể game trực tuyến chiến thuật thời gian thực (MMORTS) được phát triển và vận hành bởi Tencent Games.