[Clip] Đoạn phim CG tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/06/2014 11:00 AM

Cửu Âm Chân Kinh
19/07/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Cửu Âm Chân Kinh là một game online 3D thuộc thể loại võ hiệp được phát triển và vận hành bởi công ty Snail Games.