[Clip] Chiêu thức đao pháp và kiếm pháp trong Đao Kiếm 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/11/2013 11:00 AM

Đao Kiếm 2
26/06/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Đao Kiếm 2 là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài võ hiệp được vận hành bởi công ty Tencent Games.

Đao Pháp

Kiếm Pháp