Chảy máu mũi với quảng cáo game online 18+

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 29/05/2013 12:07 AM

Đoạn quảng cáo nóng bỏng của game online 18+ Scarlet Blade (Queen's Blade).