Thông tin mới về False Super Saiyan

CẬP NHẬT Thứ ba, 13/08/2019 15:40

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Dragon Ball: Tìm hiểu sức mạnh của False Super Saiyan - trạng thái xuất hiện duy nhất 1 lần Dragon Ball: Tìm hiểu sức mạnh của False Super Saiyan - trạng thái xuất hiện duy nhất 1 lần 13/08/2019 15:40

False Super Saiyan được xem là trạng thái tiệm cận gần nhất của Super Saiyan.

Tin mới