FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những 'bà già noel' này đến tặng quà nhé

RED  - Theo Helino | 24/12/2019 09:30 PM

Khá bổ mắt dịp giáng sinh cho anh em game thủ không thể đi chơi.

Trong số vô vàn các game thủ thì số lượng FA là tương đối đông, và trong một buổi tối đặc biệt như ngày Giáng Sinh hôm nay thì không có gấu hay chẳng rủ được ai đi chơi cùng thì đúng là một câu chuyện buồn rất là buồn.

Thực tế, chúng tôi cũng rất đồng cảm với các bạn game thủ FA và để bớt 'cô quạnh' trong dịp giáng sinh, mời các bạn ngắm bộ ảnh những 'bà già noel' vô cùng xinh xắn dễ thương và không kém phần gợi cảm để cho đỡ 'hiu quạnh' nhé:

FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 1.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 2.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 3.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 4.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 5.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 6.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 7.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 8.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 9.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 10.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 11.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 12.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 13.

Nóng hơn nữa nhé:

FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 14.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 15.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 16.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 17.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 18.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 19.

Quá là dễ thương luôn:

FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 20.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 21.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 22.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 23.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 24.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 25.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 26.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 27.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 28.

Nếu đã chán bà giá noel thì chuyển sang cưỡi Tuần Lộc nào:

FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 29.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 30.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 31.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 32.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 33.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 34.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 35.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 36.
FA đêm giáng sinh? Đừng buồn, hãy ngồi đợi những bà già noel này đến tặng quà nhé - Ảnh 37.

Nguồn ảnh: Fage Cup E