Thông tin mới về Evelynn

CẬP NHẬT Thứ tư, 29/11/2023 21:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
[PBE 8.20 lần 4] Đang yên đang lành, Riot bất ngờ giảm sức mạnh của Evelynn và Graves [PBE 8.20 lần 4] Đang yên đang lành, Riot bất ngờ giảm sức mạnh của Evelynn và Graves 04/10/2018 10:00

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.20 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

Tin mới