Thông tin mới về Eternals

CẬP NHẬT Thứ ba, 19/10/2021 17:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Celestial mới của MCU sẽ là một thực thể cao 200 dặm! Celestial mới của MCU sẽ là một thực thể cao 200 dặm! 19/10/2021 17:30

Eternals đang giới thiệu lại những Celestials khổng lồ trong vũ trụ cho MCU và một trong những thực thể giống như thần thánh này dường như cao hơn 200 dặm - hơn 300 km.

Tin mới