Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2015 03:54 PM

Tiếp tục loạt bài truyện tranh về tiểu sử của các hero DOTA 2 của tác giả xofks12. Lần này, chúng ta hãy cùng đến với chúa quỷ Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp những linh hồn.

Trong thế giới DOTA 2, Shadow Fiend luôn được coi là một hero đi mid hàng đầu nhờ khả năng farm tốt cùng lượng sát thương thêm vào mỗi khi hắn last hit hoặc deny được một mục tiêu. Tuy nhiên, gã hung thần này cũng có nhược điểm đó là không có khả năng chạy trốn và lượng máu ban đầu khá mỏng manh khiến hắn luôn là mục tiêu bị chú ý nhất trong các cuộc đi gank lẻ.

Tiếp tục loạt bài truyện tranh về tiểu sử của các hero DOTA 2 của tác giả xofks12. Lần này, chúng ta hãy cùng đến với chúa quỷ Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp những linh hồn.

Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn
Truyện tranh tiểu sử hero DOTA 2: Shadow Fiend – Kẻ đánh cắp linh hồn