DOTA 2 bất ngờ ra mắt phiên bản 6.81b

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/06/2014 01:53 PM

 
  thích
Hôm qua, ngày 2/6/2014, Valve đã bất ngờ cho ra mắt phiên bản DOTA 2 6.81 với một vài sự thay đổi thú vị.

DOTA 2 bất ngờ ra mắt phiên bản 6.81b 1

HEROES

Ancient Apparition

- Slow của Ice Vortex thay đổi từ 18/22/26/30% thành 15/20/25/30%.

Batrider

- Damage cộng thêm của Sticky Napalm tác dụng một nửa lên non-hero units.

Bounty Hunter

- Thời gian tác dụng của Shadow Walk thay đổi từ 15/20/25/30 thành 20/25/30/35.

Doom

- Mana của Devour thay đổi từ  60/50/40/30 thành 60.

Drow Ranger

- Thời gian knockback của Gust thay đổi từ 0.5 thành 0.6/0.7/0.8/0.9

Earthshaker

- Tốc độ xoay người thay đổi từ 0.6 thành 0.9.

- Echo Slam's Initial Damage, Echo Search, Echo Damage AOE thay đổi từ 525, 550, 500 thành 575, 575, 575.

Elder Titan

- Damge của Echo Stomp thay đổi từ 80/85/90/95 thành 80/90/100/110.

Enigma

- Thời gian tác dụng của Midnight Pulse thay đổi từ 8 thành 11.

Invoker

- 33% Magic resistance của Forged Spirits bị loại bỏ.

- Damage của Cold Snap thay đổi, damage đầu tiên và damge thứ tiếp theo sau đó từ 60/30 thành 7xlevel của skill Quast.

- Tác dụng disarm của Deafening Blast sẽ biến mất khi đối tượng có Magic Immunity.

Juggernaut

- Damage của Omnislash thay đổi từ 175-250 thành 200-225.

- Base Attack Time thay đổi từ 1.5 thành 1.4.

Leshrac

- Damage của Pulse Nova thay đổi từ 66/100/144 thành 80/120/160 (Scepter từ 100/150/200 thành 100/160/220).

Lina

- Thời gian stun của Light Strike Array thay đổi từ 1.6 thành 1.6/1.7/1.8/1.9.

Lycan

- Thời gian tác dụng của Howl thay đổi từ 12 thành 10.

- Damage thêm vào của Howl thay đổi từ 20/30/40/50 thành 14/26/38/50.

Mirana

- Thời gian tác dụng ministun của Sacred Arrow thay đổi từ 0.5 thành 0.01 (thời gian tác dụng tối đa vẫn là 5).

- Damage nhỏ nhất của Sacred Arrow bị giảm 40 (Damage lớn nhất của từng level vẫn là 190/280/370/460).

Ogre Magi

- Multicast thay đổi mana cần dùng của  Fireblast từ 30/70/110 thành 20/40/60.

- Bloodlust có thể sử dụng trên đồng minh có Magic Immune. 

Omniknight

- Slow của Degen Aura thay đổi từ 7/14/21/28% thành 10/18/26/34%.

Phantom Assassin

- Tốc độ đánh tăng thêm của Phantom Strike thay đổi từ 100 thành 130.

Queen of Pain

- Khoảng cách sử dụng  Shadow Strike thay đổi từ 435 thành 450/475/500/525.

Riki

- Thời gian cooldown Smoke Screen thay đổi từ 13 thành 11.

Skywrath Mage

- Damage thêm vào của Ancient Seal thay đổi từ 18/24/30/36% thành 30/35/40/45%.

Slardar

- Damage của Bash thay đổi từ 40/60/80/100 thành 60/80/100/120.

Treant Protector

- Damage theo từng đợt của Leech Seed thay đổi từ 24/36/48/60 thành 15/30/45/60.

Tusk

- Thời gian cooldown của Snowball thay đổi từ 21 thành 21/20/19/18.

- Walrus Punch cooldown thay đổi từ 30/24/18 thành 25/20/15.

Undying

- Intelligence mỗi level thay đổi từ 2.0 thành 2.5.

Windranger

- Manacost của Focus Fire thay đổi từ 150 thành 75/100/125.

Zeus

- Thời gian cho tầm nhìn của  Lightning Bolt thay đổi từ 3 thành 4.5.

- Phạm vi tìm tác dụng Lightning Bolt thay đổi từ 250 thành 325.


ITEMS

Mjollnir

- Giá tiền Recipe thay đổi từ 600 thành 900.

- Thời gian tác dụng của Static Charge thay đổi từ 20 thành 15.