Changelog DotA 6.78 tiếng Việt (item và gameplay)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 31/05/2013 12:54 AM

Cùng tiếp tục với những thay đổi trong Map DotA 6.78.

ITEM

Ancient Janggo of Endurance
- Giá của Recipe tăng từ 750 lên 800 Gold

Armlet of Mordiggian
- HP regen giảm từ 8 xuống 7

Assault Cuirass
- armor aura sẽ được stack với các item khác

Black King Bar
- Magic Immunity từ giờ sẽ bị giảm tới 6 level (trước kia là 5)

Blade Mail
- Armor cộng thêm tăng từ 5 lên 6
- Damage Return cooldown giảm từ 22 xuống 17s

Bloodstone
- Lượng charge khởi điểm tăng từ 6 lên 8
- Có thể active Bloodstone để tự tử ngay lập tức

Bottle
- Khi mang Bottle thì Courier di chuyển chậm đi 30%

Courier
- Courier sẽ không còn block Creep
- Courier Speed Burst giảm từ 100% xuống 50% Movement speed bonus

Dagon
- Giá của Recipe giảm từ 1300 xuống còn 1250 Gold

Dust of Appearance
- Từ giờ Dust có thể stack với nhau trong Inventory
- Dust gây slow tới mục tiêu thêm 10% khi tác dụng

Ethereal Blade
- Thời gian cast tăng lên 4s

Eul's Scepter of Divinity
- Movement speed bonus tăng từ 30 lên 35

Force Staff
- Recipe cost giảm từ 1000 xuống 900

Gem of True Sight
- Gem sẽ không thể bị phá hủy
- Giá Gem tăng từ 700 lên 850 Gold

Headress of Rejuvenation
- Regeneration Aura AoE tăng từ 500 lên 750 (bằng với Mekansm)

Kelen's Blink Dagger
- Cooldown giảm từ 14 xuống 12s

Linken's Sphere
- Cooldown giảm từ 20 xuống 17s

Lothar's Edge
- Damage giảm từ 30 xuống 22

Medallion of Courage
- Cast range tăng từ 800 lên 1000

Mekansm
- Regeneration Aura AoE tăng từ 500 lên 750

Nathrezim Buckler
- Armor bonus AoE active tăng từ 700 to 750

Necronimicon
- Giáp của Warrior và Archer chuyển sang từ loại Heavy sang Hero (Giảm damage nhận được từ Creep nhưng giữ nguyên đối với hero)

Null Talisman
- Giá Recipe giảm từ 145 xuống 135

Quelling Blade
- Từ h có thể cast gây damage lên 2 loại Ward
- Cast range tăng từ 100 lên 350

Radiance
- Burn damage tăng từ 45 lên 50

Sange and Yasha
- Thay đổi một chút về chỉ số
Cũ:
+16 Agility
+16 Strength
+15 Attack Speed
+15% Maim chance
+12 Damage
+12% Movement Speed

Mới:
+16 Agility
+16 Strength
+16 Attack Speed
+16% Maim chance
+16 Damage
+12% Movement Speed

Sentry Ward
- Sentry Wards AoE giảm từ 950 xuống 800

Shadow Amulet
- Fade time giảm từ 2.6 xuống 2.4s

Shiva's Guard
- Shiva's Guard aura AoE giảm từ 1000 xuống còn 900
- Shiva's Guard AS reduction giảm từ -30 xuống -40

Stygian Desolator
- Corruption armor reduction tăng từ 6 lên 7

Veil of Discord
- Discord AoE tăng từ 550 lên 600
GAMEPLAY

* Captain's Mode bans thay đổi từ 2/3 thành 2/2/1
* Captain's Mode picks thay đổi từ 3/2 thành 2/2/1
* Thay đổi nhỏ ở thời gian ban/pick/reserve ở Captain's Mode
* Deny XP và Bonus XP/Gold AOE từ giờ sẽ được chuyển từ1000 lên 1200
* 4 hero XP bonus thay đổi từ 15+6*Level thành 20+5*level
* 5 hero XP bonus thay đổi từ 10+5*Level thành 15+4*level
* Level 11 XP giảm từ 6500 xuống còn 6000
* Level 12 XP tăng từ 7700 lên 8200
* Gold khi giết một "spree" thay đổi từ 50->400 (3x->10x) thành 75->600

* Buy back cooldown tăng từ 5 lên 6 phút

* Level 1 and Level 2 towers armor tăng từ 18 lên 20
* Hero last hit tower của mình sẽ được thưởng từ 100-200 bonus gold
* Bảo vệ Tower khỏi Backdoor sẽ bị giảm damage 25%
* Siege units HP (xe bắn) tăng từ 500 lên 550 (chú ý rằng điều này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng farm của bạn, ví dụ như khi ta đang farm cạnh Tower)
* Repicking một randomed hero từ giờ sẽ không làm mất hero đấy đi trong danh sách
* Swap hero mà bạn random sẽ khiến bạn mất 100 Gold