Changelog DotA 6.78 tiếng Việt (hero)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 30/05/2013 10:35 PM

Changelog tiếng Việt của map DotA 6.78 sẽ liên tục được update.

Map DotA mới đang trở thành tâm điểm của cộng đồng game thủ thế giới với những thay đổi gây sốt.
 
Hero mới
 
Kaolin, the Earth Spirit
 
Changelog DotA 6.78 tiếng Việt (hero) 1
 
Alliance: Sentinel
Type: Strength
 
Total Starting Damage: 46-56
Total Starting Armor: 4
Range: 128 (Melee)
BAT: 1.7
Movespeed: 305
 
Agility: 17 + 1.5
Strength: 21 + 2.9
Intelligence: 18 + 2.4
 
Skill
 
Stone Caller (Skill phụ): Kaolin tạo ra một viên đá (Stone Rock) trên bản đồ (để kết hợp với bộ skill của Kaolin). Mỗi viên tồn tại 2 phút.
 
Boulder Smash (active): có thể cast lên đồng đội, đối thủ hay chính Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller. Khi tác dụng lên mục tiêu, Boulder Smash gây damage và đẩy mục tiêu về phía sau 800 range, mục tiêu sẽ gây damage lan sang xung quanh trong quãng đường bị đẩy.
 
Điều đặc biệt là khi cast Boulder Smash lên Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller, viên đá bị đẩy sẽ còn gây silence sang mục tiêu khác trong vòng 5s và đẩy xa quãng đường gấp 3 bình thường (2400 range).
 
Damage: 100/150/200/250
Slam Distance: 800 (3x khi tác dụng với Stone Rock, 2400)
Slam Speed: 1200
Silence Duration: 5 seconds (chỉ khi tác dụng với Stone Rock)
Impact AoE: 225
Cast Range: 150
Manacost: 100
Cooldown: 22/18/14/10
 
Rolling Boulder (active): Kaolin hóa thành một viên đá và lăn về phía trước trong vòng 800 range (có thể hình dung như skill Snowball của Tuskarr), gây damage sang xung quanh. Nếu trên quãng đường Kaolin lăn qua có Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller, Kaolin sẽ được hưởng thêm 100% quãng đường lăn, tăng thêm 50% damage và đặc biệt gây slow cả movement lẫn attack speed của địch thủ tới 80%).
 
Damage: 90/120/150/180 (+50% khi tác dụng với Stone Rock, 135/180/225/270)
Rock Slow: 80% AS/MS trong 2s (chỉ tác dụng với Stone Rock)
Roll Distance: 800 (+100% khi tác dụng với Stone Rock, 1600)
Speed: 800 (+100% khi tác dụng với Stone Rock, 1600)
Impact AoE: 150
Manacost: 50
Cooldown: 16/12/8/4
 
Geomagnetic Grip (active): chỉ có thể cast skill lên đồng đội và Stone Rock. Khi cast skill, mục tiêu sẽ bị hút về phía Kaolin, đồng thời gây stun lan sang xung quanh trong vòng 2.5s. Điều đáng chú ý rằng nếu cast lên Stone Rock thì skill này sẽ còn gây thêm 125 damage nữa.
 
AOE: 180
Stun: 1/1.5/2/2.5 seconds
Rock damage: 125
Pull Speed: 1000
Cast Range: 1400
Manacost: 75
Cooldown: 13
 
Magnetize (Ultimate - active): Kaolin gây damage lan xung quanh bản thân khi active Ultimate. Điều đáng chú ý rằng nếu Ultimate này tác dụng lên các Stone Rock các viên đá này cũng sẽ hưởng ứng và tạo ra hiệu quả tương tự.
 
Cast AOE: 300
Rock Search AOE: 300
Rock Explode AOE: 600
Debuff duration: 6 seconds
DPS: 50/75/100
Cooldown: 80
Manacost: 100
 
Changelog DotA 6.78 tiếng Việt (hero) 2
Ultimate của Kaolin khi kết hợp với các Stone Rock.
 
Nerif, the Oracle
 
Changelog DotA 6.78 tiếng Việt (hero) 3
 
Alliance: Sentinel
Type: Intelligence
 
Total Starting Damage: 45-51
Total Starting Armor: 2
Range: 620
BAT: 1.4
Movespeed: 305
 
Agility: 15 + 1.7
Strength: 18 + 1.9
Intelligence: 23 + 2.9
 
Skill
 
Fortune's End (active): tác dụng lên đối phương, sau khoảng thời gian cast khoảng 3s sẽ gây damage lên mục tiêu và damage lan sang xung quanh. Điều đáng chú ý là skill này còn gây purge nữa (như tác dụng của Diffusal Blade).
 
Cast Range: 650
Damage: 75/150/225/300
AOE: 215
Purge duration: Up to 3 seconds
Cooldown: 12
Manacost: 130
 
Fate's Edict (active): có thể cast lên cả đồng đội lẫn đối phương. Mục tiêu bị cast sẽ không thể tấn công trong vòng 6s, tuy nhiên, mục tiêu sẽ được hưởng tới 100% spell resistance nhưng lại bị nhận thêm 50% damage vật lý từ đối thủ.
 
Duration: 3/4/5/6
Cast Range: 700
Cooldown: 14
Manacost: 50
 
Purifying Flames (active): có thể cast lên cả hero địch lẫn đồng đội. Điều khá kì lạ ở đây là sau khi gây damage, mục tiêu sẽ được hồi máu ngược trở lại trong vòng 9s.
 
Damage: 90/180/270/360
Regeneration per second: 11/22/33/44
Duration: 9s
Cooldown: 3
Manacost: 30/45/60/75
Cast Range: 750
 
False Promise (Ultimate - active): chỉ có thể cast lên đồng đội. Trong khoảng thời gian tác dụng, mục tiêu sẽ được tàng hình trong cả lúc di chuyển lẫn tấn công, đồng thời remove tất cả các buff có hại cho mục tiêu khi cast. Điều đáng chú ý hơn ở đây là trong thời gian ảnh hưởng, mục tiêu sẽ được "delay damage", nghĩa là sau khi hết tạc dụng của skill thì lượng damage mà mục tiêu đó bị tác động trong thời gian ảnh hưởng mới tính lên bản thân (mục tiêu bất tử trong lúc được hưởng skill).
 
Một điều đáng chú ý khác rằng trong thời gian tác dụng của False Promise, nếu mục tiêu được hưởng skill buff máu thì lượng máu sẽ được cộng thêm nhân đôi sau khi hết thời gian hiệu lực của Ultimate này.
 
Cast Range: 1500
Duration: 7/8/9
Manacost: 100
Cooldown: 20
 
Các thay đổi về Hero
 
Arc Warden
- Magnetic Field AoE giảm từ 325 xuống 275
- Tempest Double unit từ giờ sẽ trông giống hệt hero thật trước mắt địch thủ

Axe
- Counter Helix cooldown giảm từ 0.65/0.6/0.55/0.5 xuống còn 0.55/0.5/0.45/0.4s

Ancient Apparition
- Ice Vortex cooldown giảm từ 6 xuống 5s
- Ice Blast base AoE tăng từ 225 lên 275
- Thêm tác dụng của Aghanim's Scepter: Ice Blast duration tăng 8/9/10 lên 17s

Batrider
- Vision giảm từ 1800/800 xuống còn 1400/800 (ngày/đêm)
- Flamebreak manacost tăng 80/100/120/140 lên 140

Beastmaster
- Greater Hawk giảm thời gian chuyển sang invi từ 5 xuống 4s

Bloodseeker
- Strygwyr's Thirst từ giờ tăng bonus 3/4/5/6 armor khi được active

Bounty Hunter
- Track manacost giảm từ 70/60/50 xuống 50

Bristleback
- Quill Spray hit memory tăng từ 10 lên 14s

Broodmother
- Incapacitating Bite miss chance tăng từ 10/20/30/40% lên 30/40/50/60%
- Spawn Spiderlings sinh ra nhện con tăng từ 1/2/3/3 lên 1/2/3/4 unit

Centaur Warchief
- Được thêm vào Mode -Cm (Captain's Mode)

Clinkz
- Strafe cooldown giảm từ 60/50/40/30 xuống 45/40/35/30s

Clockwerk Goblin
- Power Cogs không còn đẩy lùi các unit đang được magic immune

Crystal Maiden
- Brilliance Aura mana regen tăng từ 0.5/1/1.5/2 lên 1/1.5/2/2.5
- Freezing Field AoE tăng từ 215 lên 230
- Freezing Field's attack speed reduction aura khi có thêm gậy Aghanim tăng từ -20 lên -50

Dark Seer
- Vacuum cooldown tăng từ 22 lên 24

Dazzle
- Shadow Wave mục tiêu ảnh hưởng tăng từ 3/3/4/5 lên 3/4/5/6
- Shallow Grave từ giờ có thể cast lên cả các đồng đội đang được hưởng magic immune

Death Prophet
- Movement speed giảm từ 285 xuống 280
- Silence AoE tăng từ 200/275/350/350 lên 350
- Witchcraft move speed bonus tăng từ 4/8/12/16% lên 5/10/15/20%

Disruptor
- Thunder Strike tăng từ 3 strike trong 4s lên 4 strike trong 6s
- Thunder Strike damage mỗi strike giảm từ 50/75/100/125 xuống còn 40/60/80/100
- Thunder Strike AoE tăng từ 200 lên 240

Doom Bringer
- Doom từ giờ sẽ disable Feast, Backtrack, Dispersion, Juxtapose, Bristleback and Blood Bath
- Aghanim's Scepter được làm lại với Doom khi tác dụng của Doom lên mục tiêu sẽ không giảm nếu Doom Bringer đang ở trong vòng 550 AoE

Dragon Knight
- Corrosive Breath passive từ Level 1 Elder Form từ giờ sẽ có ở cả levl 2

Drow Ranger
- Trueshot Aura damage tăng từ 14/18/22/26% lên 16/20/24/28%

Earthshaker
- Turn rate được cải thiện từ 0.4 lên 0.6
- Fissure range tăng từ 1200 to 1300
- Echo Slam từ giờ sẽ coi illusion như hero

Ember Spirit
- Flame Guard DPS tăng từ 30/35/40/45 lên 30/40/50/60
- Được thêm vào Captain's Mode 

Enchantress
- Aghanim's Scepter bonus attack range tăng từ 165 lên 190

Enigma
- Skill Malefice được chỉnh lại:
Malefice cũ:
Duration: 2/4/4/6 (1/2/2/3 ticks)
Damage: 40/40/65/65 (total dmg: 40/80/130/195)
Stun Duration: 1
Malefice mới:
Duration: 6 (3 ticks)
Damage: 25/40/55/70 (total dmg: 75/120/165/210)
Stun Duration: 0.25/0.5/0.75/1

Goblin Shredder
- Base Strength tăng thêm 3
- Int cộng thêm mỗi level tăng từ 1.8 lên 2.4
- Chakram manacost khởi điểm giảm từ 125/150/175 xuống 75/125/175
- Chakram move speed tăng từ 800 lên 900

Gyrocopter
- Flak Cannon cooldown tăng từ 20 lên 30s

Huskar
- Base Strength tăng thêm 3
- Burning Spears DPS tăng từ 4/8/12/16 lên 5/10/15/20
- Life Break HP cost tăng từ 35/30/25% lên 40/35/30%
- Berserker's Blood được sửa lại:
Berserker's Blood cũ: tăng attack speed và damage cho mỗi 7% máu bị mất.
Attack Speed: 3/6/9/12 IAS per stack
Damage: 2/4/6/8 damage per stack

Berserker's Blood mới: tăng attack speed và magic resistance cho mỗi 7% máu bị mất.
Magic Resistance: 4/5/6/7% magic resistance
Attack Speed: 8/12/16/20 per stack
- Bị đưa ra khỏi Captain's Mode

Invoker
- Alacrity manacost giảm từ 100 xuống 75
- Ghost Walk slow tăng từ 20/23/26/30/33/36/40 lên 20/25/30/35/40/45/50
- Ghost Walk cooldown giảm từ 60 xuống 35s
- Tornado damage thay đổi từ 70+(Wex+Quas)x20 lên 70+(2xWex+Quas)x15

Io
- Spirits không còn cung cấp vision, trừ phi các Spirit lao trúng vào mục tiêu
- Overcharge hp/mp cost tăng từ 3.5% lên 4.5%

Juggernaut
- Omnislash không còn bị nhảy vào Tombestone Zombies

Keeper of the Light
- Base Strength giảm 2

Kunkka
- Ghost Ship damage tăng từ 300/400/500 lên 350/450/550
- X Marks The Spot manacost giảm từ 80/90/100/110 xuống 80
- X Marks The Spot vision thay đổi từ 1000 từ trên không xuống 400 ở dưới mặt đất

Legion Commander
- Duel bonus damage mỗi lần thắng tăng từ 10 lên 10/14/18
- Được thêm vào Captain's Mode

Lich
- Chainfrost bounce tăng từ 7 lên 10 lần

Lifestealer
- Open Wounds cast range giảm từ 600 xuống 200/300/400/500

Lina Inverse
- Attack range tăng từ 625 lên 635

Lion
- Mana Drain break và cast range tăng thêm 100 (750/1100 lên 850/1200)
- Aghanim's Finger of Death Cooldown giảm từ 160/100/40 xuống 100/60/20s

Lone Druid
- Spirit Bear từ giờ sẽ bị giảm máu nếu cầm Armlet được active
- Spirit Bear tiền thưởng sau khi chết tăng từ 100 lên 300.

Lord of Avernus
- Movement speed tăng từ 300 lên 310

Lycanthrope
- Armor tăng thêm 1

Magnataur
- Reverse Polarity damaged giảm từ 150/225/300 xuống còn 50/125/200
 
Medusa
- Stone Gaze được sửa lại
Stone Gaze cũ: Mỗi Unit quay mặt về phía Medusa bị slow 100%, gây 500/1000/1500 damage to illusions and summoned units. Kéo dài 5s
View Angle Spread: 75
AOE: 800
CD: 140/100/60
Manacost: 200/100/0

Stone Gaze mới: Mỗi Unit quay mặt về phái Medusa sẽ bị slow attack, movement speed và turn rate 50%. Nếu đối thủ quay mặt về phía Medusa lần 2 thì hero đó sẽ tự động bị hóa đá (stone)
Các Unit hóa đá sẽ bị disabled, nhận thêm extra damage từ tấn công vật lý nhưng được hưởng 100% magic resistance.
View Angle Spread: 85
Gaze Duration: 6 seconds.
Stone Duration: 3 seconds
Bonus Physical Damage: 30/40/50%
AOE: 1000
CD: 90
Manacost: 200

- Bị đưa ra khỏi Captain's Mode

Meepo
- Innate magic resistance tăng từ 25% lên 35%

Mirana
- Elune's Arrow từ giờ gây thêm 100 extra damage dựa vào khoảng cách
- Moonlight Shadow cooldown giảm từ 160/140/120 xuống 140/120/100s
- Starfall sẽ chọn target mới cho lần rơi thứ 2 nếu unit đầu tiên đã chết

Morphling
- Base attack time giảm từ 1.7 xuống 1.6

Naga Siren
- Rip Tide cooldown giảm từ 19/16/13/10 xuống 10s

Necrolyte
- Aghanim's Reaper's Scythe sẽ khiến cho hero bị chết không thể buyback

Nerubian Assassin
- Mana Burn drain và damage giảm từ 5x Int xuống 3.5/4/4.5/5x
- Mana Burn manacost giảm từ 130/120/110/100 xuống 100

Nightstalker 
- Hunter in the Night attack speed tăng từ 30/45/60/75 lên 45/55/65/75 (MS giữ nguyên 20/25/30/35)

Obsidian Destroyer
- Movement speed tăng từ 310 lên 315

Ogre Magi
- Ignite DPS tăng từ 26/32/38/44 lên 26/34/42/50

Omniknight
- Thêm hiệu quả của Aghanim's Scepter: Ultimate Guardian Angel tác dụng lên khắp bản đồ, bảo vệ và regen cho cả Tower.

Pandaren Brewmaster
- Aghanim's Primal Split units từ nay sẽ được hưởng cả tác dụng nhân damage của skill Drunken Brawler
- Fire Panda không còn được nhận thêm damage từ Aghanim's Scepter

Phantom Assassin
- Blur level 4 evasion tăng từ 35% lên 40%

Phantom Lancer
- Spirit Lance, Dopplewalk, Juxtapose and Phantom Edge illusions damage giảm từ 25% xuống 20%

Phoenix
- Sun Ray HP cost mỗi giây tăng từ 3% lên 4%

Pudge
- Flesh Heap strength bonus tăng từ 0.9/1.2/1.5/1.8 lên 1/1.5/2/2.5

Pugna
- Nether Blast damage lên công trình tăng từ 33% lên 50%
- Decrepify từ giờ có thể ảnh hưởng lên Tombstone
 
Razor
- Eye of the Storm duration tăng từ 20/25/30 lên 30s
- Eye of the Storm strike giảm từ 0.75/0.65/0.55 xuống 0.7/0.6/0.5 (Aghanim's to 0.55/0.45/0.35)
- Unstable Current movement speed bonus tăng từ 3/6/9/12% lên 4/8/12/16%

Rikimaru
- Permanent Invisibility fade time giảm từ 3/2.25/1.5 xuống 3/2/1s

Sand King
- Invisibility fade delay khi rời khỏi skill Sand Storm tăng từ 0.3/0.6/0.9/1.5 lên 1.5

Shadow Demon
- Base Intelligence giảm 3
- Shadow Poison không còn tạo vision ở mục tiêu bị dính

Shadow Fiend
- Requiem of Souls slow giảm từ 15/20/25% xuống 20%
- Requiem of Souls damage reduction tăng từ 15/20/25% lên 50%

Shadow Shaman
- Aghanim's Mass Serpent Wards damage tăng từ 53-59/74-79/94-100 lên 85-90/105-110/125-130

Silencer
- Global Silence từ giờ còn ảnh hưởng tới các unit đang trong trạng thái "sleep"
- Thêm tác dụng của Aghanim's Scepter cho Silencer: ngoài việc tăng thời gian silence lên thêm 1s thì khi khi cast Ultimate, các unit của địch sẽ tự động bị dính thêm skill Curse of the Silent.

Skeleton King
- Reincarnation từ giờ sẽ còn slow cả attack speed của hero địch
- Reincarnation slow sẽ còn tác dụng ngay sau khi Skeleton King bị chết chứ không phải là sau khi hero này hồi sinh như trước
- Critical Strike được thay đổi: thêm tác dụng active, ở trạng thai passive, skill này vẫn giúp cho Skeleton King gây nhân damaage như cũ nhưng khi ta sử dụng khả năng active lên hero địch, Skeleton sẽ được tự động Steal 20% HP của đối phương, kéo dài trong 7s và sau đó sẽ tự động trả lại, tuy nhiên sẽ không còn được nhân damage nữa.

Passive Crit Damage: 1.25/1.75/2.25/2.75
Passive Crit Chance: 15%
HP Drain: 20% of Max
Drain duration: 7
Cast Range: 550
Manacost: 30
Cooldown: 25

Slardar
- Bash damage chuyển từ dạng magic sang vật lý
- Sprint cooldown giảm từ 40 xuống còn 28s

Sniper
- Shrapnel AoE tăng từ 360 lên 400

Spirit Breaker
- Charge of Darkness sẽ gây Greater Bash vào mục tiêu.

Storm Spirit
- Electric Vortex cooldown giảm từ 20 xuống 21/20/19/18s

Tauren Chieftain
- Natural Order aura tăng từ 20/40/60/80% lên 25/50/75/100%

Terrorblade
- Conjure Image illusion duration tăng từ 25 lên 32s
- Sunder minimum HP chuyển đổi giảm từ 33/28/23% xuống còn 25/20/15%

Tidehunter
- Ravage AoE tăng từ 825/925/1025 lên 1025

Tiny
- Toss cooldown giảm từ 10 xuống 9s
- Từ h bạn có thể toss unit tới Runes

Treant Protector
- Leech Seed slow tăng từ 24% lên 28%
- Leech Seed's healing effect không bị mất đi khi mục tiêu chết

Troll Warlord
- Battle Trance cooldown tăng từ 20 lên 30s
- Thời gian ảnh hưởng của Battle Trance giảm từ 10 xuống 7s

Tuskarr
- Snowball cooldown giảm từ 24 xuống 21s

Undying
- Soul Rip cast range tăng từ 650 lên 750

Ursa Warrior
- Fury Swipes duration tăng từ 6 lên 15s

Vengeful Spirit
- Strength tăng từ16 + 2.3 lên 18 + 2.6
- Nether Swap cast range tăng từ 600/900/1200 lên 650/925/1200

Venomancer
- Poison Sting duration tăng từ 6/7/8/9 lên 6/8/10/12s

Viper
- Viper Strike không còn bị mất đi bởi skill Dark Pact (Slark) hay Kraken Shell (Tidehunter)

Winter Wyvern
- Intelligence cộng thêm mỗi level tăng từ 2.4 lên 3.1

Witch Doctor
- Death Ward cast range tăng từ 300/350/400 lên 400
- Maledict cast range tăng từ  400 lên 525
 
Changelog DotA 6.78 về Item và Gameplay.