Thông tin mới về Dương Tiêu

CẬP NHẬT Thứ năm, 08/10/2020 09:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Hai nội gián cao tay ít người biết trong Ỷ thiên đồ long ký Hai nội gián cao tay ít người biết trong Ỷ thiên đồ long ký 08/10/2020 09:30

Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của cố nhà văn Kim Dung, Quang Minh hữu sứ Phạm Dao và Tiêu Chiêu là những nội gián cao tay, dùng khổ nhục kế để đạt mục đích.

Tin mới